Tetra Pak 4 năm liên tiếp đạt chứng nhận toàn cầu BRC về sản xuất bao bì với xếp hạng cao nhất AA
Tetra Pak 4 năm liên tiếp đạt chứng nhận toàn cầu BRC về sản xuất bao bì với xếp hạng cao nhất AA.

BRC (British Retail Consortium) là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng của Hiệp hội bán lẻ Anh Quốc. Tiêu chuẩn này được phát triển dựa trên tiêu chuẩn chung về an toàn thực phẩm, chất lượng và quy trình sản xuất của các nhà sản xuất bao bì.

Để đạt được chứng nhận, nhà máy Tetra Pak tại Bình Dương đã áp dụng ba trụ cột chính: Mô hình nhà máy thông minh được số hóa hoàn toàn, giúp nhà máy văn bản hóa quy trình hoạt động, dễ dàng truy cập thông tin để đào tạo nâng cao tay nghề và quản lý thông tin theo thời gian thực; Hệ thống ngăn ngừa phát sinh lỗi được phát triển đa dạng: bằng mắt thường, tự động hóa, hệ thống kiểm soát chất lượng và quá trình duy tu, bảo dưỡng máy móc; Văn hóa bảo vệ chất lượng hướng đến mỗi một công nhân đều trở thành “đại sứ bảo vệ chất lượng tốt”.

Việc đạt chứng nhận BRC còn giúp các nhà sản xuất đang sử dụng vỏ hộp giấy của Tetra Pak an tâm và giúp họ củng cố niềm tin an toàn thực phẩm với người tiêu dùng.

Năm 2020, nhà máy Tetra Pak Bình Dương cũng đạt chứng nhận LEED Vàng - Phiên bản 4 khắt khe nhất, giúp nhà máy tiết kiệm 17,6 triệu lít nước, tái sử dụng, tái chế 65% lượng chất thải và giảm phát thải 4.000 tấn CO2 ra môi trường.

Năm 2021, Tetra Pak đã đầu tư thêm 5 triệu EUR cho nhà máy để tăng sản lượng hàng năm từ 11,5 tỷ vỏ hộp hiện tại lên 16,5 tỷ và lắp đặt 2.300 tấm pin mặt trời. Đây là nỗ lực của Công ty trong việc loại bỏ triệt để phát thải khí nhà kính từ hoạt động Công ty vào năm 2030./.