Cụ thể, trong năm 2023, lực lượng QLTT tỉnh Thái Bình đã có nhiều nỗ lực, thực hiện thanh tra, kiểm tra 943 vụ, xử lý 690 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; tịch thu, buộc tiêu hủy nhiều hàng hóa là hàng giả, hàng lậu, vi phạm về chất lượng và an toàn thực phẩm, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường có trị giá hơn 500 triệu đồng.

Thái Bình: Thu nộp ngân sách hơn 3,6 tỷ đồng từ xử lý vi phạm về thị trường
Thái Bình thu nộp ngân sách hơn 3,6 tỷ đồng từ xử lý vi phạm về thị trường. Ảnh: CTV

Trong năm 2023, đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, công tác tài chính, kế toán, quản lý sử dụng tài sản, xử lý hàng hóa tang vật tịch thu.

Bước vào năm 2024, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thái Bình, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Bình trong việc kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và người tiêu dùng.