đồng hỷ

Các ngành chức năng huyện Đồng Hỷ luôn quan tâm, hỗ trợ, động viên doanh nghiệp phát triển, tạo nguồn thu cho ngân sách. Ảnh: Thu Hà

Theo ông Thịnh, thời gian qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, vì vậy đã mang lại những nguồn thu khá cao cho địa phương.

Ông Thịnh cho biết thêm, một trong những khoản thu đạt khá trên địa bàn trong thời gian qua là: Thu cấp quyền sử dụng đất đạt 367% dự toán tỉnh giao và bằng 318% so với cùng kỳ; thu từ tiền thuê đất đạt 146% dự toán tỉnh giao và bằng 235% so với cùng kỳ; thu từ phí, lệ phí các loại đạt 110% dự toán năm; thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 112% so với dự toán năm, tăng 35%.

Các xã, thị trấn trên địa bàn cũng thu ngân sách nhà nước vượt gần 15% dự toán năm, tăng 17%. Trong đó, có 6 xã hoàn thành vượt mức dự toán năm. Khoản thu thuế ngoài quốc doanh tuy gặp khó khăn nhưng cũng đã đạt gần 90% dự toán năm; lệ phí trước bạ đạt 66% kế hoạch năm…

Để tiếp tục nâng cao số thu ngân sách trong những tháng cuối năm, ông Thịnh cho biết, đơn vị tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp tăng thu như: Tập trung phân tích, đánh giá, rà soát các nguồn thu; tăng cường các giải pháp thu hồi nợ thuế và thu đủ số phát sinh vào ngân sách… góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của toàn ngành Thuế./.

Văn Tuấn