Tháng 1/2022: Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí