Tổng thu ngân sách 7 tháng đạt 52,6% dự toán năm. Ảnh: Đức Minh

Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN trong tháng 7 ước đạt 73.000 tỷ đồng, tăng 41,9% so với mức thực hiện của tháng 6. Lũy kế thu 7 tháng ước đạt 429.165 tỷ đồng, bằng 52,6% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, thu nội địa đạt 281.720 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Ước tính có 6/14 khoản thu, sắc thuế đảm bảo tiến độ thu theo dự toán (trên 58% dự toán) như: thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 117,9%; thu tiền thuê đất đạt 70,3%; tiền bán nhà đạt 87,8%; thu khác ngân sách đạt 62,8%; thu cố định tại xã đạt 58,7%; 8/14 khoản thu, sắc thuế còn lại đạt thấp hơn so với yêu cầu, bao gồm 2 khoản thu quan trọng như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (đạt 48,9%), thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (đạt 51,2%).

Tính đến hết tháng 7/2013, cả nước có 23/63 địa phương có số thu nội địa đạt tiến độ dự toán (từ 58% trở lên); 40/63 địa phương thu đạt dưới 58% dự toán, trong đó có các địa phương trọng điểm thu như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hoà, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai….

Bên cạnh đó, thu từ dầu thô đạt 64.330 tỷ đồng, bằng 65% dự toán, trên cơ sở giá dầu bình quân 7 tháng đạt khoảng 112 USD/thùng, tăng 22 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng thanh toán ước đạt 8,67 triệu tấn, bằng 61,3% kế hoạch.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng số thu về xuất nhập khẩu 7 tháng đạt 119.694 tỷ đồng, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 40.080 tỷ đồng, bằng 50,4% so với dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ./.

Đức Minh