hancorp-2-nợ-thuế.jpg

Công ty CP xây dựng Hancorp.2 dẫn đầu danh sách doanh nghiệp có số nợ thuế lớn vừa bị công khai thông tin. Ảnh: TL

Theo danh sách vừa công khai, doanh nghiệp có số nợ lớn nhất là Công ty CP xây dựng Hancorp.2 nợ trên 32,6 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty CP sản xuất và thương mại Ba Lan – Bỉm Sơn nợ trên 25,2 tỷ đồng; Công ty CP xây dựng số 5 nợ trên 23 tỷ đồng; Công ty CP Licogi 15 nợ trên 17,1 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 4 (thành phố Hà Nội) nợ trên 11,6 tỷ đồng; Công ty CP xây dựng HUD 401 nợ trên 10,3 tỷ đồng; Công ty CP Bắc Trung Nam nợ trên 6,2 tỷ đồng; Công ty TNHH Anh Sơn nợ trên 4,9 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư xây dựng điện Hồi Xuân Vneco nợ trên 8,3 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình giao thông 838 nợ trên 8,2 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh tại Thanh Hóa nợ trên 16,9 tỷ đồng; Công ty CP xây lắp Hồng Hà nợ trên 4,5 tỷ đồng…

Báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa cho thấy, tính đến ngày 30/6/2021, tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn là 1.240 tỷ đồng. Để kéo giảm nợ thuế, cục thuế đã giao nhiệm vụ và chỉ tiêu thu hồi nợ thuế đến từng công chức quản lý thu, quản lý nợ; gắn trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc thực hiện đôn đốc thu nợ thuế; triển khai quyết liệt, đồng bộ, đúng quy định các phương án, giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ; nỗ lực thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, không để nợ mới phát sinh.

Song song với đó, Cục Thuế Thanh Hóa cũng tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng vào ngân sách nhà nước, tăng cường công tác quản lý thuế, kiểm tra hóa đơn, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, nhất là đối với các doanh nghiệp mới thành lập để kịp thời phát hiện, xử lý, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế đến người nộp thuế./.

Văn Tuấn