don thu

Giải quyết đơn thư tố cáo của người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan thanh tra. Ảnh: TL

Báo cáo kết quả công tác tháng 3 của Thanh tra Chính phủ cho thấy, về công tác thanh tra, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về việc xử lý sau thanh tra đối với 6 kết luận thanh tra. Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định 1 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2014; ban hành 2 kết luận thanh tra; tiếp tục hoàn thiện 4 kết luận thanh tra, xây dựng báo cáo kết quả 11 cuộc thanh tra; tiếp tục tiến hành 10 cuộc thanh tra; giám sát hoạt động của 11 đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo 8 kết luận thanh tra.

Về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp 2.479 lượt người. Tiếp nhận 1.171 đơn thư, đã xử lý 772 đơn, còn 368 đơn đang xử lý.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 56 bộ, ngành, địa phương, cơ quan về kê khai tài sản, thu nhập và việc thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường học; làm việc với Ngân hàng Thế giới về tuyên truyền phát động chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng (VACI 2014); trao đổi với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam về Đối thoại lần thứ 13.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2014 là tiếp tục đôn đốc, theo dõi các bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP, giải quyết dứt điểm 51 vụ việc theo Kế hoạch 1130 (xong trước ngày 30/4/2014); tiếp tục giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo do Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ kiểm tra về kê khai tài sản; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho VACI 2014; hoàn thiện báo cáo kết luận thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị./.

Trung Ninh