Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Kim Nhung (địa chỉ: Số 72 Nguyễn Văn Lạc, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

Quyết định xử phạt nêu rõ, bà Lê Thị Kim Nhung - thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (mã Ck: SGT), bị phạt 25 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bà Nhung bán 32.020 cổ phiếu SGT từ ngày 14/1/2020 đến ngày 30/1/2020 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên