Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Đỗ Chí Công thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (mã Ck: STW) bị phạt hơn 27 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Ông Đỗ Chí Công đăng ký bán 1.216.613 cổ phiếu STW từ ngày 17/6/2020 đến ngày 10/7/2020 và đã thực hiện giao dịch bán 1.216.613 cổ phiếu STW từ ngày 23/6/2020 đến ngày 07/7/2020. Ngày 15/7/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Công.

Mức xử phạt được đưa ra theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm g khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên