Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Khanh bị phạt 25 triệu đồng do đồng thời mua và bán chứng khoán của công ty đại chúng trong thời gian đăng ký giao dịch.

Cụ thể, ông Khanh đã thực hiện mua 5.000 cổ phiếu HDG (tương ứng với 50 triệu đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu HDG) ngày 19/3/2021 và bán 79.000 cổ phiếu HDG (tương ứng với 790 triệu đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu HDG) từ ngày 18/3/2021 đến ngày 14/4/2021, trong thời gian đăng ký giao dịch (đăng ký bán 500.000 cổ phiếu HDG từ ngày 18/3/2021 đến ngày 16/4/2021).

Với lỗi tương tự ông Nguyễn Anh Hùng - Giám đốc Khối của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã Ck: PNJ) cũng bị phạt 25 triệu đồng. Ông Hùng đã thực hiện mua 7.000 cổ phiếu PNJ (tương ứng với 70 triệu đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu PNJ) vào ngày 19/4/2021 và bán 54.100 cổ phiếu PNJ (tương ứng với 541 triệu đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu PNJ) từ ngày 07/4/2021 đến ngày 23/4/2021, trong thời gian đăng ký giao dịch (đăng ký bán 62.000 cổ phiếu PNJ từ ngày 06/4/2021 đến ngày 05/05/2021).

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên