Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco (mã Ck: VTO).

Theo đó, công ty này bị phạt tiền 125 triệu đồng, căn cứ quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021).

Vận tải xăng dầu Vitaco bị phạt vì thiếu số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập
Ảnh minh họa.

VTO bị phạt vì đã có hành vi vi phạm hành chính là không đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Cụ thể, theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, công ty có 7 thành viên hội đồng quản trị, trong đó chỉ có 1 thành viên độc lập, không đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết, theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Cổ phiếu VTO hiện đang niêm yết trên sàn HOSE. Tại ngày 1/6/2023, VTO hiện đang có giao dịch ở mức giá 9.800 đồng/cổ phiếu./.