hai quan

Cán bộ hải quan kiểm tra chứng từ nhập khẩu hàng hóa của DN. Ảnh: Mạnh Tùng

Tổng cục Hải quan cho biết, đã nhận được một số phản ánh của hải quan địa phương và doanh nghiệp về vướng mắc liên quan đến chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu E trong trường hợp người được ủy quyền.

Để tháo gỡ vướng mắc về vấn đề nêu trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Công thương nhằm mục đích vừa tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa vừa đảm bảo ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Cụ thể, đối với vướng mắc về C/O thừa ủy quyền khi áp dụng Thông tư số 36/2010/TT-BCT, yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5467/TCHQ-GSQL (ngày 16/9/2013) và công văn số 8382/TCHQ-GSQL (ngày 25/12/2017) của Tổng cục Hải quan; đối với vướng mắc về C/O thừa ủy quyền khi áp dụng Thông tư số 12/2019/TT-BCT (ngày 30/7/2019).

Trường hợp nhà sản xuất của Trung Quốc ủy quyền cho đại lý xuất khẩu mà C/O mẫu E tuân thủ đúng quy định tại điểm 7 Phụ lục 2 Thông tư 12/2019/TT-BCT hướng dẫn mặt sau C/O mẫu E quy định (cụ thể: nhà sản xuất của Trung Quốc có thể khai báo thông tin tại ô số 11 và phải khai báo tên và địa chỉ của đại lý xuất khẩu tại ô số 7), thì cơ quan hải quan kiểm tra, xem xét và chấp nhận C/O theo quy định nếu không có nghi ngờ gì khác về xuất xứ.

Trường hợp nhà sản xuất của Trung Quốc ủy quyền đại lý xuất khẩu mà C/O mẫu E không đúng quy định tại điểm 7 Phụ lục 2 Thông tư 12/2019/TT- BCT hướng dẫn mặt sau C/O mẫu E quy định thì cơ quan hải quan từ chối C/O mẫu E./.

Ngọc Linh