xu phat kinh doanh bao hiem

Phạt tiền từ 90 - 100 triệu đồng đối với hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thống nhất về mặt pháp lý

Ngày 28/8/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2013/NĐ-CP (NĐ 98) quy định về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh BH. Nghị định 98/2013/NĐ-CP đã góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, hỗ trợ tối đa hiệu quả công tác quản lý, giám sát, điều hành thị trường bảo hiểm Việt Nam thời gian qua, góp phần thúc đẩy thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả.

Ngoài các hình thức xử phạt được quy định tại NĐ 98, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc cải chính những thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính mà có; buộc tiêu hủy tài liệu gian dối, giả mạo; buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm bổ nhiệm…

Ngày 1/7/2016, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 73/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh BH và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh BH.

Theo đó, trên cơ sở rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 73/2016/NĐ-CP và Nghị định 98/2013/NĐ-CP; nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Nghị định 73/2016/NĐ-CP đồng thời để xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 98/2013/NĐ-CP phù hợp với thực tiễn kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh BH, Bộ Tài chính đang tiến hành xin ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 98.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát và xử phạt

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ 98 (gọi tắt là “Dự thảo”) dự kiến sửa đổi, bổ sung quy định tại 9 điều và bãi bỏ quy định tại 3 điều của NĐ 98. Cụ thể, dự thảo quy định việc xử phạt các hành vi liên quan đến việc không thực hiện đăng báo, công bố không đúng thời hạn, công bố không đúng về những nội dung thay đổi theo quy định của pháp luật…

Cụ thể tại NĐ 98 quy định phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi: Không thực hiện đăng trên 3 số báo hàng ngày liên tiếp của báo Trung ương và báo địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính về những nội dung theo quy định của pháp luật, theo đó tại Dự thảo đã nâng số ngày thực hiện đăng báo lên 5 số báo liên tiếp…

Đồng thời, sửa đổi quy định hành vi vi phạm về giữ lại mức trách nhiệm tối đa trên mỗi rủi ro hoặc tổn thất riêng lẻ từ mức 5% lên 10% vốn chủ sở hữu; quy định “phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi gian lận trong kinh doanh BH mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự”; bổ sung quy định về việc đăng ký quy tắc, điều khoản, biểu phí với Bộ Tài chính đối với các sản phẩm BH thuộc nghiệp vụ BH xe cơ giới trước khi triển khai và yêu cầu DNBH tuân thủ đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí đã đăng ký với Bộ Tài chính…

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng bổ sung vào Điều 9 quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về quản trị, điều hành, kiểm soát. Cụ thể phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Bổ nhiệm chuyên gia tính toán của DNBH nhân thọ, DNBH sức khỏe, chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của DNBH phi nhân thọ, DN tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài đồng thời kiêm nhiệm các chức danh Tổng giám đốc (giám đốc), kế toán trưởng”.

Dự thảo cũng bổ sung quy định phạt tiền từ 60-70 triệu đồng đối với hành vi đầu tư quá 30% nguồn vốn đầu tư vào các công ty trong cùng một tập đoàn hay một nhóm công ty có quan hệ sở hữu lẫn nhau theo quy định của pháp luật…/.

N.P