Thay đổi lịch ghi chỉ số điện có ảnh hưởng tới quyền lợi của người dùng không?
Từ 29/2, EVNHANOI sẽ chuyển ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng.

“Khách hàng có thể kiểm tra sản lượng điện, sử dụng công cụ tính hóa đơn tiền điện trực tuyến để tra cứu và tính hóa đơn tiền điện hằng tháng. Lượng điện năng ghi nhận để tính hóa đơn tiền điện trong tháng dịch chuyển sẽ nhiều hơn so với hóa đơn tiền điện của những tháng trước. Các tháng tiếp theo đó sẽ trở lại bình thường” - đại diện EVNHANOI khuyến nghị.

EVNHANOI đã lắp đặt 100% công tơ điện tử cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, từ ngày 29/2, EVNHANOI sẽ triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng.

Thông tin thêm về việc này, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho hay, Sở đã có văn bản chỉ đạo, thống nhất trên toàn địa bàn thành phố về việc thay đổi ghi chỉ số công tơ điện của EVNHANOI. Đây là việc làm cần thiết, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, giảm thiểu được những sai sót trong quá trình ghi chỉ số và thanh quyết toán hoá đơn cũng như đảm bảo công bằng cho toàn bộ khách hàng sử dụng điện.

“Đây là chủ trương đã có và Tổng Công ty Điện lực thành phố đã báo cáo các cấp để thống nhất triển khai đồng bộ, thông tin tuyên truyền cho người dân,” ông Thắng nói.

Dưới đây là trường hợp cụ thể một khách hàng thuộc khu vực ghi diện ngày mồng 3 hàng tháng, kể từ tháng 2/2024 chuyển về ghi điện ngày cuối tháng, kỳ hóa đơn sẽ tính toán như sau:

Thay đổi lịch ghi chỉ số điện có ảnh hưởng tới quyền lợi của người dùng không?