cát linh

Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: ST

Ban Quản lý dự án Đường sắt mới quyết định thay thế nhà thầu phụ thi công đường tránh Quốc lộ 6, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Quyền Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đường tránh Quốc lộ 6 do nhà thầu phụ - CtyCP Lắp máy và Xây dựng Điện nước 1 thi công, tiến độ triển khai rất chậm (hầu như không thực hiện), mặc dù Tổng thầu EPC và nhà thầu phụ cam kết rất nhiều lần.

Vì vậy, để thúc tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án Đường sắt yêu cầu Tổng thầu EPC điều chuyển toàn bộ khối lượng thi công còn lại của nhà thầu phụ - CtyCP Lắp máy và Xây dựng Điện nước 1 cho nhà thầu phụ khác là CtyCP Giao thông Hà Nội thực hiện, hoàn thành dứt điểm công tác thi công trước ngày 30/12/2014.

CtyCP Lắp máy và Xây dựng Điện nước 1 có trách nhiệm bàn giao mặt bằng đường tránh Quốc lộ 6 do Công ty thi công cho Tổng thầu EPC và nhà thầu phụ được thay thế để tiếp tục triển khai thi công.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Đường sắt cũng đề nghị Tổng thầu EPC không giao bất kỳ hạng mục nào của dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông cho CtyCP Lắp máy và Xây dựng Điện nước 1; đồng thời, Công ty này cũng không được tiếp tục tham gia bất kỳ công việc nào dưới bất kỳ hình thức nào tại các dự án do Ban được giao quản lý.

Đồng thời, khẩn trương chủ trì bàn giao mặt bằng cho nhà thầu phụ thi công, đôn đốc nhà thầu phụ Công ty cổ phần giao thông Hà Nội tiếp nhận mặt bằng và triển khai thi công đảm bảo kỹ thuật, chất lượng và tiến độ của dự án./.

Trí Dũng