dau gia co phan

Phiên đấu giá của Công ty TNHH MTV Thương mại Thời trang Hà Nội tại HNX

Theo đó, Công ty TNHH MTV Thương mại Thời trang Hà Nội có 2,19 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 11.300 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá thu hút sự tham dự của 46 nhà đầu tư, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 23,5 triệu cổ phần (cao gấp 10,6 lần số cổ phần đưa ra chào bán). Đáng chú ý, có nhà đầu tư đặt mua 100% số cổ phiếu chào bán; giá đặt mua cao nhất là 32.900 đồng/cổ phần (gấp gần 3 lần so với giá khởi điểm).

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 29.752 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt 65,4 tỷ đồng.

Còn Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hà Nội cũng chào bán hơn 3,45 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.500 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá thu hút sự tham dự của 22 nhà đầu tư, trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 12,28 triệu cổ phần (cao gấp 3,5 lần số cổ phần đưa ra chào bán). Đáng chú ý, có nhà đầu tư sẵn sàng đặt mua 100% số cổ phần chào bán; giá đặt mua cao nhất là 21.100 đồng/cổ phần (cao gấp đôi so với giá khởi điểm).

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 7 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 15.292 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 52,7 tỷ đồng./.

D.T