Để trở thành thành viên “Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu”, các thành phố cần cam kết tạo điều kiện cho mọi người dân học tập suốt đời. UNESCO tiến hành xét duyệt hồ sơ hết sức chặt chẽ, bởi các chuyên gia độc lập hàng đầu về giáo dục, căn cứ trên 42 tiêu chí.

Thêm 2 thành phố của Việt Nam được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu”
TP. Sơn La (tỉnh Sơn La) được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu”. Ảnh minh họa

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh - Đại diện thường trực của Việt Nam tại UNESCO chia sẻ, đây là niềm tự hào, cũng cho thấy sự ghi nhận của quốc tế đối với những nỗ lực xuất sắc của hai thành phố trong quá trình thúc đẩy học tập suốt đời cho mọi người dân. Đây cũng là bước triển khai cụ thể chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập quốc tế, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng nền giáo dục và nguồn nhân lực.

Ông Đào Quyền Trưởng - Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao), Ủy viên Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đánh giá, đây là kết quả của việc thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương.

Thành quả này có được nhờ vào sự quyết tâm, nỗ lực và phối hợp chặt chẽ trong thời gian qua của UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Sơn La với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, các chuyên gia, nhà khoa học của Việt Nam và quốc tế và người dân địa phương.

Đến nay Việt Nam có tổng số 5 thành phố được công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”. Năm 2020, TP. Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) và TP. Vinh (tỉnh Nghệ An), đã được công nhận là thành viên mạng lưới này và năm 2022, Việt Nam có thêm TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) được công nhận.

Tham gia “Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu” sẽ giúp cho các thành phố và người dân có điều kiện thuận lợi hơn trong việc trao đổi ý tưởng, tri thức và kinh nghiệm thông qua một mạng lưới năng động gồm tới 356 thành phố trên toàn thế giới.

Các thành phố cũng nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình xây dựng thành phố học tập, được ứng cử Giải thưởng Thành phố học tập của UNESCO. Những điều này mang lại cơ hội hết sức to lớn cho các thành phố trong việc tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy quan hệ đối tác và các mạng lưới kết nối của mình nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời của người dân, nâng cao uy tín quốc tế, tăng khả năng thu hút đầu tư…, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của các thành phố nói riêng và của đất nước nói chung./.