Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Phúc Long Vân, với mức phạt 92,5 triệu đồng, do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021...

Thêm 4 doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa

Công ty cổ phần Phát triển giáo dục iGARTEN bị xử phạt hành chính 92,5 triệu đồng. Cụ thể, công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với các tài liệu như: báo cáo tài chính bán niên năm 2021; báo cáo tài chính năm 2022...

Công ty cổ phần Ozen Health and Beauty bị xử phạt hành chính, do vi phạm không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, với mức phạt 92,5 triệu đồng.

Công ty cổ phần Seedcom bị xử phạt 85 triệu đồng, do không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với các tài liệu: tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; báo cáo tài chính năm 2020; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020...

Ngoài ra, Công ty cổ phần Seedcom còn bị phạt 77,5 triệu đồng, do vi phạm thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật. Trước đó, Công ty cổ phần Seedcom vi phạm hoàn thành việc phân phối mã trái phiếu SEECH2123001, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành nhiều quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp do vi phạm các quy định về công bố thông tin./.