Về đối tác đầu tư, quốc gia thu hút vốn nhiều nhất từ các nhà đầu tư Việt Nam là Lào với tổng vốn đăng ký đạt 53,9 triệu USD (chiếm gần 35% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Kế đến là thị trường Hoa Kỳ với 50,8 triệu USD (chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư đăng ký) với 7 dự án cấp mới và một lượt điều chỉnh.

Đứng thứ 3 là CHLB Đức với một dự án mới, một lượt điều chỉnh với tổng vốn đầu tư đăng ký là 26,5 triệu USD, chiếm 17% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Về số lượng, các dự án tập trung chủ yếu vào thị trường Myanmar với 8 dự án cấp mới. Hoa Kỳ có 7 dự án cấp mới. Số dự án còn lại phân bổ ở một số quốc gia khác.

Về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư Việt Nam tập trung vốn chủ yếu vào lĩnh vực khai khoáng, tổng vốn đầu tư đạt 42,5 triệu USD, chiếm 27,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đứng thứ 2 là ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác có 18 dự án mới, 3 lượt dự án điều chỉnh, với 39,3 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 25,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đứng thứ 3 là lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 3 lượt dự án điều chỉnh, tổng vốn đăng ký 29,5 triệu USD, chiếm 19% tổng vốn đầu tư đăng ký./.

Theo chinhphu.vn