HOSE

Giải pháp này sẽ không làm tăng thêm cổ phiếu niêm yết trên HOSE, từ đó gián tiếp sẽ làm giảm áp lực lệnh trong tương lai. Ảnh: Duy Dũng.

>> HOSE vẫn chấp thuận niêm yết mới, nhưng tạm thời giao dịch trên HNX

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng đã chính thức ký Công văn số 1339/UBCK-PTTT về giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của Sở Giao djịch chứng khoán (GDCK) TP. Hồ Chí Minh (HOSE) gửi HOSE, Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

HOSE nhận, xử lý hồ sơ niêm yết, nhưng tạm thời giao dịch trên HNX

Theo Công văn số 1339, UBCKNN cho biết, doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho HNX hoặc HOSE.

Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE, thì HOSE thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau khi được HOSE thẩm định và cấp quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX. Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, doanh nghiệp chuyển sang HOSE mà không xem xét lại hồ sơ.

Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin,… đối với các doanh nghiệp có cổ phiếu được HOSE chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tại HNX áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX. HOSE, HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

công văn 1339

UBCKNN yêu cầu, HOSE, HNX và VSD thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư về việc HOSE tạm dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới và sự khác biệt giữa cơ chế giao dịch của các sở GDCK trong quá trình triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX.

“Công văn này được áp dụng từ ngày 08/4/2021 cho đến khi UBCKNN có thông báo và hướng dẫn tiếp theo. UBCKNN đề nghị HOSE và HNX tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện và báo cáo về UBCKNN các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để xử lý” – công văn của UBCKNN nêu rõ.

Không tăng cổ phiếu niêm yết mới, gián tiếp áp lực lệnh trong tương lai

Trước đó, khi trao đổi với phóng viên TBTCO về chủ trương này, đại diện lãnh đạo UBCKNN cho biết, về mặt pháp lý, Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã thống nhất quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục niêm yết trên sở GDCK. Bên cạnh đó, Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Sở GDCK Việt Nam (VNX) quy định toàn bộ cổ phiếu niêm yết được chuyển về một đầu mối là HOSE theo lộ trình sắp xếp lại các thị trường giao dịch; trong thời gian chờ đợi, các Sở vẫn nhận hồ sơ đăng ký niêm yết mới và tổ chức giao dịch độc lập.

Đại diện lãnh đạo UBCKNN cũng lý giải thêm: “Đây là giải pháp tình thế và mang tính chất ngắn hạn để gia tăng thêm giải pháp nhằm giảm tải hiện tượng nghẽn lệnh trên HOSE hiện nay. Khi HOSE và các đơn vị liên quan có giải pháp căn cơ hơn chống nghẽn lệnh, thì việc niêm yết mới sẽ trở lại bình thường. Về bản chất vẫn là “doanh nghiệp thuộc HOSE và giao dịch tạm thời trên HNX”. Giải pháp này sẽ không làm tăng thêm cổ phiếu niêm yết trên HOSE, từ đó gián tiếp sẽ làm giảm áp lực lệnh trong tương lai. Khi chúng ta có giải pháp hữu hiệu chống nghẽn lệnh, doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện tối đa để quay lại giao dịch trên HOSE, trong thời gian chờ thống nhất thị trường cổ phiếu theo chỉ đạo của Thủ tướng”.

“Cũng phải nhấn mạnh thêm rằng, giải pháp này chỉ là giải pháp tạm thời và chưa thể xử lý triệt để tình trạng nghẽn lệnh. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần hỗ trợ cho việc giảm tải lệnh trên HOSE hiện nay. Vì vậy, cơ quan quản lý mong nhận được sự đồng hành, chung tay của các doanh nghiệp, thành viên thị trường và nhà đầu tư” – lãnh đạo UBCKNN chia sẻ./.

Duy Thái