>> Một cá nhân bị phạt hơn 330 triệu đồng do tạo ra cung, cầu giả tạo

Ngày 5/9/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Xuân Dương (Địa chỉ thường trú: Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình).

Cụ thể, trong thời gian từ 25/4/2011 đến 31/10/2011, ông Vũ Xuân Dương đã liên tục đặt lệnh mua, bán cổ phiếu CVN, sau đó hủy lệnh nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo đối với cổ phiếu này.

Hành vi của ông Vũ Xuân Dương vi phạm Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán, Khoản 1 Điều 27 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) và Khoản 1 Điều 13 Thông tư 37/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

Căn cứ kết quả kiểm tra của UBCKNN đối với giao dịch cổ phiếu CVN, xem xét tính toán khoản thu trái pháp luật từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán theo quy định tại Quyết định số 180/QĐ-UBCK ngày 27/2/2012 của UBCKNN cho thấy, không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm của ông Vũ Xuân Dương.

Do vậy, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt hành chính với mức phạt là 250 triệu đối với cá nhân này. Mức xử phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP.

Trước đó vào cuối tháng 6, UBCKNN cũng đã xử phạt hành chính ông Nguyễn Quang Hải (Địa chỉ: La Phù, Hoài Đức, Tp. Hà Nội) với tổng số tiền bị phạt hơn 330 triệu đồng, do tạo ra cung, cầu giả tạo đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (BGM)./.

Hồng Quyên