Hải quan Bình Dương

Hải quan Bình Dương-một trong những đơn vị hải quan có nhiều cải tiến, nâng cao chất lượng hội nghị đối thoại, tạo thuận lợi cho DN. Ảnh: Hải Anh

* Ông có cảm nhận gì về lợi ích từ VNACCS/VCIS?

- VNACCS/VCIS là phiên bản chuyển giao từ Nhật Bản. Với doanh nghiệp (DN), VNACCS/VCIS liên quan đến công việc hoàn thiện khai báo các tiêu chí hàng hóa với cơ quan chuyên trách, trước khi thông quan hàng hóa.

Việc áp dụng VNACCS/VCIS tại Việt Nam sẽ tạo thêm lợi thế cho DN hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) nói chung và DN Nhật Bản như chúng tôi. Việt Nam sẽ thu hút được đầu tư từ Nhật Bản nhiều hơn nữa, bởi Nhật Bản cũng áp dụng VNACCS/VCIS.

Thêm nhiều lợi thế cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Mong muốn nhận được sự hỗ trợ của cơ quan hải quan trong việc nhanh chóng tiếp cận quy định, chính sách mới... Ông Yamamoto  

Hơn nữa, áp dụng VNACCS/VCIS, đảm bảo được kiểm soát hàng hóa ra vào lãnh thổ được an toàn hơn cho cả phía DN và Chính phủ Việt Nam; đồng thời tạo lợi thế cho hoạt động lưu thông thương mại, khi thời gian thông quan, thực hiện thủ tục XNK nhanh hơn.

Điểm quan trọng là VNACCS/VCIS sẽ giảm tối đa thủ tục giấy tờ; thời gian trao đổi qua lại giữa cơ quan hải quan và DN; giảm đáng kể chi phí phát sinh cho DN.

Áp dụng VNACCS/VCIS vào quá trình quản lý sẽ giảm thời gian kiểm soát hoạt động nội bộ của DN và cơ quan hải quan, đảm bảo độ chính xác trong hoạt động XNK.

Việc khai báo nộp thuế của DN cũng như tiếp nhận và quản lý các khoản thuế của cơ quan hải quan sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn.

* Thưa ông, áp dụng VNACCS/VCIS tại Nhật Bản có gì khác biệt so với Việt Nam?

- VNACCS/VCIS áp dụng tại Việt Nam, theo tôi không có nhiều khác biệt lớn, so với Nhật Bản.

Trên nền tảng cơ bản VNACCS/VCIS, Nhật Bản có những cải tiến hiệu quả để áp dụng vào thực tiễn. Việt Nam đang trong quá trình làm quen và tiếp nhận, nếu áp dụng cải tiến phù hợp với thực tế hoạt động XNK thì VNACCS/VCIS sẽ phát huy tác dụng.

* Để thực hiện hiệu quả VNACCS/VCIS, DN cần sự hỗ trợ những gì từ cơ quan hải quan, thưa ông?

- VNACCS/VCIS mới áp dụng tại Việt Nam, có nhiều chính sách, văn bản hướng dẫn. DN rất cần được sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa, từ phía cơ quan hải quan, trong việc đào tạo, hướng dẫn và phổ biến chính sách, văn bản mới.

Những DN nước ngoài như chúng tôi thường gặp khó khăn, trong việc chuyển hóa ngôn ngữ Việt sang tiếng Nhật, để hiểu và bám sát yêu cầu của cơ quan quản lý.

Cơ quan hải quan đã có nhiều cải cách trong các cuộc đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN (nội dung và văn bản đã được thuể hiện song ngữ).

Nếu những chính sách văn bản quan trọng được chuyển hóa song ngữ sẽ thuận lợi cho DN tiếp cận và thực hiện quy định, chính sách của Nhà nước Việt Nam nhanh chóng, hiệu quả hơn.

* Xin cảm ơn ông!

Hải Anh