vắc xin

Quỹ được thành lập để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ bằng tiền, vắc-xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. Ảnh: TL.

Theo đó, số tài khoản như sau:

1. Tài khoản nhận tiền trong nước như sau:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch

- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

- Số tài khoản: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

2. Tài khoản nhận tiền nước ngoài:

Account name: Fund for vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019

- Account number: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

- Beneficiary Bank: JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam - Operation center Branch.

- Swift code: BFTVVNVX001.

Trước đó, Bộ Tài chính đã thông báo các tài khoản tiếp nhận là:

1. Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:

a) Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:

- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

- Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 3761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR).

b) Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội:

- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

- Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR).

2. Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài:

- Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019.

- Account number: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD) and 21110142996868 (EUR).

- Bene bank: Bank for investment and Development of Vietnam JSC,

Hanoi branch – 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

- Swift code: BIDVVNVX.

Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, lũy kế đến 16h00 ngày 4/6/2021, Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 đã tiếp nhận tiền ủng hộ, đóng góp từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước như sau:

1. 264.850.285.518 đồng (hơn 264 tỷ đồng).

2. 8.720 USD;

3. 2.731 EUR.

Dự kiến, vào tối mai sẽ diễn ra sự kiện ra mắt Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 tại Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, đại diện người dân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tham dự sự kiện quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt này.

Về phía Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc sẽ trực tiếp tham dự sự kiện và giới thiệu về Quỹ vắc-xin theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện ra mắt Quỹ vắc-xin nhằm kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện tham gia đóng góp, tài trợ, hỗ trợ cho quỹ.

Đây là dịp để thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tình cảm, sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Trước đó, ngày 26/5, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-CP; cùng ngày Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Quỹ được thành lập để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc-xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân./.

Minh Anh