Thi tốt nghiệp THPT 2022: Những điều thí sinh cần đặc biệt lưu ý