Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá (“TBMCG”): Phát miễn phí cho khách hàng có nhu cầu từ 09h00’ ngày 21/6/2024 đến 11h30’ ngày 27/6/2024 (trừ ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật).

Đại diện khách hàng khi đến liên hệ nhận TBMCG phải nộp Giấy giới thiệu còn giá trị của tổ chức cử đại diện và xuất trình CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn giá trị và phù hợp với Giấy giới thiệu. Khách hàng có nhu cầu nhận TBMCG theo hình thức khác, liên hệ Phòng Kinh doanh.

Địa điểm phát TBMCG: Tại Phòng Kinh doanh - VIMICO; địa chỉ: Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Thời gian đóng chào giá (hết hạn nộp HSCG): 14h00’ ngày 27/6/2024.

Thời gian mở Hồ sơ chào giá: Dự kiến 14h30’ ngày 27/6/2024.

Các nội dung khác: Được quy định chi tiết trong thông báo mời chào giá.

Điện thoại: (84.24) 6287.6666 ; Fax: (84.24) 6288.3333.