Ban hành 5 nghị quyết về các dự án giao thông trọng điểm Tiếp tục ưu tiên vốn cho các dự án quan trọng quốc gia Đầu tư công 2,87 triệu tỷ đồng, phấn đấu giải ngân trên 90% Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công phải tuân thủ đúng quy định pháp luật

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký văn bản thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) vốn ngân sách trung ương (NSTW) giai đoạn 2021 - 2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh KHĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3).

Phiên họp 14
Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Điều chỉnh danh mục dự án không được làm thay đổi cơ cấu ngành, tổng mức vốn

Theo kết luận này, UBTVQH thống nhất giao kế hoạch vốn cho 3 dự án quan trọng quốc gia đã

Bố trí vốn tập trung, không dàn trải

UBTVQH yêu cầu việc bố trí vốn phải tập trung, không phân tán, dàn trải, manh mún; bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025; việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của các dự án phải bảo đảm mục tiêu, hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền quyết định và địa phương phải cam kết sẽ không đề nghị bổ sung vốn NSTW cho các dự án này trong giai đoạn 2021-2025. Chính phủ chịu trách nhiệm về sự cần thiết của dự án đầu tư, hiệu quả của việc điều chỉnh, tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các dự án, đồng thời báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, số tiền 78.307,587 tỷ đồng, gồm các dự án: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, điều chỉnh giảm KHĐTCTH giai đoạn 2021 - 2025 đã bố trí cho Bộ Giao thông vận tải 31.396 tỷ đồng giao về các địa phương: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An để thực hiện 3 dự án quan trọng quốc gia, theo các Nghị quyết số 44/2022/QH15, số 56/2022/QH15 và số 57/2022/QH15 của Quốc hội.

Chính phủ chịu trách nhiệm hoàn thiện danh mục dự án, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, bảo đảm việc quyết định giao danh mục, mức vốn cho từng dự án và bổ sung, điều chỉnh (tăng/giảm) KHĐTCTH. Việc thay thế dự án chưa có trong danh mục đã báo cáo Quốc hội, việc đổi tên dự án, việc điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch vốn giữa các dự án của KHĐTCTH phải đảm bảo không làm thay đổi tổng mức vốn theo cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được Quốc hội quyết định và phải tuân thủ đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội về KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của UBTVQH về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Đối với dự án cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60, việc chuyển vốn chỉ thực hiện khi UBTVQH đã quyết định bố trí vốn cho dự án này trong danh mục dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với danh mục dự án, mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án của các bộ, ngành, địa phương chưa tuân thủ đúng quy định và số vốn còn lại của KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 chưa báo cáo UBTVQH cho ý kiến, UBTVQH giao Chính phủ khẩn trương rà soát, tổng hợp danh mục, phương án phân bổ vốn cho từng dự án và phương án phân bổ số vốn còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo các nguyên tắc tiêu chí quy định trong Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội về KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của UBTVQH về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, báo cáo UBTVQH cho ý kiến để sớm hoàn thành việc phân bổ KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025.

“Đề nghị Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm và quyết liệt tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn, không để tiếp tục ách tắc, chậm trễ kéo dài qua nhiều năm”- kết luận của UBTVQH nêu.

Đầu tư công
Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu bố trí vốn tập trung, không dàn trải

Khẩn trương báo cáo danh mục vốn các dự án trong chương trình phục hồi

Về nguồn vốn cho Chương trình phục hồi kinh tế, UBTVQH yêu cầu Chính phủ khẩn trương báo cáo UBTVQH xem xét danh mục, mức vốn cho các dự án sử dụng vốn đầu tư công của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để phân bổ vốn và triển khai thực hiện.

Chính phủ bảo đảm điều hòa nguồn vốn đầu tư công của KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn đầu tư công của chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, có tác dụng lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng, có khả năng hấp thụ vốn; bảo đảm tập trung giải ngân trong 2 năm 2022-2023, theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; đồng thời, bảo đảm nguồn vốn để triển khai theo đúng tiến độ được cấp có thẩm quyền quyết định của các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm, quan trọng, cấp thiết thuộc giai đoạn 2021-2025.

UBTVQH giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội giám sát việc giao KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 và vốn đầu tư công, theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và việc tổ chức triển khai thực hiện; thống kê số vốn chưa giao được của KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

UBTVQH yêu cầu Kiểm toán Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện kiểm toán việc phân bổ và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự toán năm với các nguồn vốn đã được Quốc hội quyết định, báo cáo UBTVQH cho ý kiến và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.