Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành một loạt các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông trọng điểm, thể hiện chủ trương quan trọng của Quốc hội nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn sau đại dịch COVID-19, đồng thời tạo ra động lực phát triển các vùng kinh tế trong tương lai.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 56/2022/QH15, Quốc hội quyết nghị chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội. Theo đó, đầu tư khoảng 112,8 km, chia thành 7 dự án thành phần; quy mô, hình thức đầu tư của từng dự án thành phần được xác định tại Phụ lục kèm theo nghị quyết này. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 85.813 tỷ đồng. Dự án này thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Tại Nghị quyết số 57/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh (HCM), Quốc hội quyết nghị đầu tư 75.378 tỷ để xây dựng 76,34 km đường vành đai 3 TP.HCM. Dự án này được chia thành 8 dự án thành phần, theo hình thức đầu tư công. Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án, theo nghị quyết, là khoảng 642,7 ha. Thời gian chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đường vành đai 3 TP.HCM thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Tại Nghị quyết số 58/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Quốc hội quyết nghị dự án đầu tư khoảng 117,5 km, chia thành 3 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công; quy mô đầu tư của từng dự án thành phần được xác định tại phụ lục kèm theo nghị quyết này. Sơ bộ tổng mức đầu tư là 21.935 tỷ đồng.

Tại Nghị quyết số 59/2022/QH15, Quốc hội quyết nghị chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, với độ dài 53,7 km, có tổng mức đầu tư sơ bộ là 17.837 tỷ đồng.

Và tại Nghị quyết số 60/2022/QH15, Quốc hội quyết nghị chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 với độ dài 188,2 km, có tổng mức đầu tư sơ bộ là 44.691 tỷ đồng.

Cả 3 dự án cao tốc phía nam đều được xác định cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2025 - 2027.

Để tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án, Quốc hội đồng ý cho áp dụng nhiều chính sách đặc biệt tương tự các dự án áp dụng Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

Đây là lần đầu tiên tại một kỳ họp Quốc hội, có 5 dự án quan trọng quốc gia được xem xét quyết định chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án mà Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ lên 6 dự án, với tổng mức đầu tư 392.644 tỷ đồng. Các dự án này đều là những dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa cấp bách, lan tỏa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các vùng và từng địa phương./.