b

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh của UBND tỉnh.

Sau khi thực hiện bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp đã nghe Thường trực HĐND tỉnh trình bày tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021; nghe báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp cũng nghe các thành viên UBND tỉnh trình bày các tờ trình:

Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án có sử dụng vốn ngân sách; Tờ trình về việc điều chỉnh thời gian thực hiện trong phương án sử dụng vốn vay Nhật Bản đối với Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP. Hạ Long, vốn vay Chính phủ Nhật Bản.

Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh để thực hiện các dự án, công trình đợt 2 năm 2021.

Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 316/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày tóm tắt các báo cáo thẩm tra các tờ trình của ban.

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã biểu qua thông qua 14 nghị quyết. Trong đó quyết nghị một số nội dung cấp bách, quan trọng kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích cầu du lịch của tỉnh trong trạng thái bình thường mới.

Cụ thể: Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 316/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021, trong đó thống nhất miễn phí 100% vé tham quan Vịnh Hạ Long, Yên Tử và Bảo tàng Quảng Ninh đến hết năm 2021; Nghị quyết cho ý kiến lần 1 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo phù hợp theo yêu cầu trung ương…

Phát biểu bế mạc kỳ kọp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Khóa XIV - kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu Thường trực và các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh khẩn trương ban hành quy chế, quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân nhiệm đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” để nhanh chóng ổn định mọi hoạt động, bắt tay ngay vào công việc và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức chính quyền địa phương cấp tỉnh.

Các địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp trong tháng 6 để đảm bảo có bộ máy chính quyền địa phương đồng bộ, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND khóa mới, trọng tâm về kinh tế - xã hội, với những quyết sách để thực hiện thành công “mục tiêu kép” năm 2021, hoàn thành mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 301/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa XIII.

UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết mới được HĐND tỉnh thông qua. Đồng thời, UBND tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách hỗ trợ một số đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19./.

Lan Hương