Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội quý I/2024