thu

Ảnh: TL.

Thuốc trên do Công ty CP xuất nhập khẩu (XNK) Dược phẩm Bình Minh nhập khẩu. Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu mô tả, định tính Tobramycin, định lượng Tobramycin.

Do vậy, Cục Quản lý dược yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trên nhãn có thông tin: Thuốc dung dịch nhỏ mắt Tobraquin (Tobramycin sulfate; Dexamethasone natri phosphate) (Tobramycin 0,3%; Dexamethasone 0,1%/5ml); SĐK: VN-14413-11; Số lô: ME20031, NSX: 11/06/2020, HD: 10/06/2022; Công ty Makcur Laboratories Ltd. (India) sản xuất.

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình Minh phối hợp với nhà sản xuất phải gửi thông báo thu hồi khẩn tới những nơi phân phối, sử dụng lô thuốc dung dịch nhỏ mắt trên, triển khai thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên, gửi báo cáo về Cục Quản lý dược trước ngày 5/2/2021.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị sử dụng theo dõi chặt chẽ diễn biến tình trạng đối với các trường hợp đã sử dụng các lô sản phẩm trên, báo cáo cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý kịp thời; theo dõi diễn biến chất lượng và tiến hành thu hồi ngay các lô khác nếu phát hiện có dấu hiệu không đạt chất lượng, không an toàn.

Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, y tế các ngành thông báo khẩn cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên; kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý dược và các cơ quan chức năng có liên quan. Đồng thời, đề nghị người tiêu dùng ngừng ngay việc sử dụng thuốc nhỏ mắt Tobraquin.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Sở Y tế TP. Hà Nội giám sát Công ty CP XNK Dược phẩm Bình Minh thực hiện việc thu hồi thuốc và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định./.

Văn Nam