thu ngan sach 10 thang

Ảnh minh họa

• Cục Thuế Thanh Hóa: Số thu tăng 22% so với cùng kỳ 2012

Trong10 tháng đầu năm 2013, tổng thu NSNN do Cục Thuế Thanh Hoá quản lý ước đạt 4.319 tỷ đồng, tương đương 95,2% dự toán, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, một số nguồn thu từ khối SXKD có tiến độ thu đạt khá so với cùng kỳ năm 2012.

Cụ thể: khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài được 618,3 tỷ đồng, đạt 164,9% dự toán và bằng 138,3%; thu từ DNNN trung ương ước thực hiện 10 tháng được 1.109,73 tỷ đồng, đạt 93,2% dự toán, bằng 128,6%; khu vực DNNN địa phương là 126,57 tỷ đồng, 84,4%, bằng 119%; khu vực CTN và dịch vụ NQD là 724,38 tỷ đồng, 80,5%, bằng 125,4%. Các khoản thu, sắc thuế còn lại, Cục Thuế Thanh Hoá cũng duy trì được tiến độ trên 70% dự toán.

• Hải quan Bình Dương: 10 tháng sắp cán đích cả năm

Theo Báo cáo của Cục Hải quan Bình Dương, tính đến đầu tháng 11/2013, tổng thu ngân sách của ngành Hải quan Bình Dương ước đạt gần 8.700 tỷ đồng, bằng 93% so với dự toán thu của Bộ Tài chính giao năm 2013 (9.350 tỷ đồng); bằng 97% so với chỉ tiêu của UBND tỉnh giao (9.000 tỷ đồng).

Đến nay, Hải quan Bình Dương phát sinh 20.360 tờ khai, trong đó tổng số tờ khai hải quan điện tử (HQĐT) có chữ ký số là 19.102 tờ khai, chiếm 94%. Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT), đặc biệt có sử dụng chữ kí số là 2.022 doanh nghiệp trong tổng số doanh nghiệp làm thủ tục tại Bình Dương là 3.477 doanh nghiệp. Trong đó, số lương doanh nghiệp tham gia TTHQĐT là hơn 2.000 DN, các doanh nghiệp còn lại chủ yếu sử dụng qua dịch vụ khai thuê, khai báo từ xa, khai qua đại lý hải quan…

• Bạc Liêu: Thu ngân sách tăng 28,9% so cùng kỳ năm 2012

Theo Báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, tính đến hết tháng 10/2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong 10 tháng đầu năm 2013 ước đạt 1.819 tỷ đồng, bằng 95,8% chỉ tiêu pháp lệnh, tăng 28,9% so cùng kỳ năm 2012.

Tính riêng trong tháng 10/2013, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ước đạt 173 tỷ đồng,

Trong đó, thu trong cân đối ngân sách đạt 1.052 tỷ đồng, tăng 23,6% cùng kỳ năm 2012 và thu quản lý qua ngân sách ước đạt 747 tỷ đồng, vượt 6,8% so với dự toán, tăng 33,5% so cùng kỳ năm 2012.

Cũng trong 10 tháng đầu năm 2013, tổng chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ước đạt 3.601 tỷ đồng, bằng 93,2% dự toán, tăng 18,4% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 2.900 tỷ đồng, bằng 91,7% dự toán, tăng 19,1% so cùng kỳ năm 2012.

Từ đầu năm tới nay, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong 10 tháng ước đạt 301,5 triệu USD, bằng 83,7% kế hoạch, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2012. Tính riêng trong tháng 10/2013, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 40,46 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị kim ngạch cao gồm: Thủy sản đông lạnh đạt 29.902 tấn, tăng 21,5% cùng kỳ; gạo đạt 12.466 tấn, bằng 24,5% cùng kỳ năm 2012.

• Cục Thuế Bắc Ninh: Thu ngân sách 10 tăng 45% so với cùng kỳ 2012

Đến hết tháng 10/2013, toàn tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực thu ngân sách nội địa được 5.544 tỷ đồng, đạt 94% dự toán được giao và bằng 145% so với năm 2012. Trong đó, khu vực doanh nghiệp Nhà nước TW mới nộp ngân sách được 878 tỷ đồng so với dự toán được giao là 1 nghìn 200 tỷ đồng; DN Nhà nước địa phương ước thực hiện cả năm sẽ đạt 103% dự toán.

Có được kết quả thu 10 tháng là do có sự đóng góp tích cực của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với dự kiến cả năm sẽ thu đạt 2 nghìn 280 tỷ đồng so với dự toán được giao là 1 nghìn 812 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 4 đơn vị hoàn thành dự toán thu, 3 đơn vị đạt xấp xỉ chỉ tiêu.

• Cục Thuế Trà Vinh: Thu ngân sách 10 tháng tăng 43% so với cùng kỳ 2012

Trong tháng 10/2013, tổng thu NSNN toàn Cục Thuế Trà Vinh đạt được 179.711 triệu đồng, tăng 158,11% so với cùng kỳ năm 2012. Lũy kế 10 tháng là 852.225 triệu đồng, đạt 80,63% dự toán và tăng 43,57% so với cùng kỳ. Tổng thu trừ tiền sử dụng đất 818.163 triệu đồng, đạt 88,93% dự toán và tăng 54,31% so với cùng kỳ.

Một số khu vực, sắc thuế chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm 2012 như: Khu vực DNNN TW tăng 40,31%; Thuế CTN&DV NQD tăng 132,58%; Thuế TNCN tăng 17,86%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 190,22%; Lệ phí trước bạ tăng 14,85%.../.

Đ.T