Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng của năm 2022 ước đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán, tăng 17,4% so cùng kỳ năm 2021 (thu ngân sách trung ương đạt 114,9% dự toán; ngân sách địa phương đạt 117,4% dự toán).

Trong đó, thu nội địa đạt 110,5% dự toán, tăng 13,5% (so với cùng kỳ năm 2021); thu từ dầu thô vượt 144,6% dự toán (giá dầu bình quân khoảng 105,2 USD/thùng, tăng 45,2 USD/thùng so dự toán), tăng 77,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 132,4% dự toán, tăng 25,1%.

Thu ngân sách 11 tháng vượt hơn 16% dự toán năm
Thu ngân sách 11 tháng ước đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng. Ảnh: TL

Thu NSNN 11 tháng vượt dự toán chủ yếu do hoạt động kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng khả quan: GDP 9 tháng đã tăng 8,83%; tổng mức bán lẻ 11 tháng tăng 17,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,6%, xuất khẩu tăng 13,4%, xuất siêu 10,6 tỷ USD. Bên cạnh đó, giá dầu và một số hàng hóa, nguyên liệu đầu vào tăng cao đã góp phần tăng thu từ dầu thô và từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Cùng với đó, cơ quan thuế, hải quan cũng tăng cường quản lý thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn từ hóa đơn điện tử để truy dấu gian lận, rà soát những nguồn thu có tiềm năng nhưng còn thất thu để đưa vào quản lý, các giải pháp chống thất thu, khai thác tăng thu từ hoạt động thương mại điện tử, từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Nhờ đó, đến nay đã có 10 khoản thu vượt dự toán, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 136,1%; thu từ hoạt động sổ xố kiến thiết đạt 110,7% và các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh ở 3 khu vực kinh tế (thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 104,3% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 106,4% dự toán; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 111,6% dự toán).

Chỉ còn 2 khoản thu đến nay chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường và thu cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đến thời điểm này, Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu, phấn đấu thu vượt mức đánh giá đã báo cáo Quốc hội./.

Có 10 khoản thu vượt dự toán

Đến nay đã có 10 khoản thu vượt dự toán, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 136,1%; thu từ hoạt động sổ xố kiến thiết đạt 110,7% và các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh ở 3 khu vực kinh tế.