Bộ GD&ĐT cho biết, năm nay là năm đầu tiên thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng học sinh, sinh viên có thay đổi (4,5% mức lương cơ sở/tháng).
Tuy nhiên, nhiều cơ sở giáo dục đã tổ chức thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên 12 tháng một lần vào thời điểm đầu năm học, gây khó khăn cho học sinh, sinh viên và gia đình người học, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên, gia đình người học và thực hiện nghiêm túc Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục thu bảo hiểm y tế 6 tháng/lần và tránh thu tập trung vào thời điểm đầu năm học.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ bảo hiểm y tế cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo đúng quy định. Đồng thời, các cơ sở giáo dục, đào tạo không tổ chức thu các khoản bảo hiểm tự nguyện./.

Hồng Quyên