Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Theo đó, tại Quyết định 1231/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cử ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, thay ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng.

Tại Quyết định 1232/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cử ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), thay ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Khánh Huyền