Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại điểm cầu Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại điểm cầu Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam tại điểm cầu Hà Nội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam tại điểm cầu Hà Nội.
Đoàn đại biểu Việt Nam tại điểm cầu Hà Nội.
Đoàn đại biểu Việt Nam tại điểm cầu Hà Nội.
Đoàn đại biểu Việt Nam tại điểm cầu Hà Nội.
Đoàn đại biểu Việt Nam tại điểm cầu Hà Nội.
Quang cảnh buổi hội đàm trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội.
Quang cảnh buổi hội đàm trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội.

Theo TTXVN