Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu.

Theo TTXVN