Thủ tướng tiếp Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai.
Thủ tướng tiếp Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai.

Thủ tướng tiếp Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại buổi tiếp.
Thủ tướng tiếp Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp.
Thủ tướng tiếp Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương
Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai phát biểu.