Quá trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch và lựa chọn ngẫu nhiên HĐĐT để chọn người trúng thưởng. Tại kỳ lựa chọn này, Cục Thuế Thừa Thiên Huế đã rà soát dữ liệu hóa đơn đủ điều kiện được đưa vào lựa chọn quay; kết quả rà soát quý III/2023 có 52.114 hóa đơn của người mua là hộ, cá nhân kinh doanh đủ điều kiện được đưa vào lựa chọn.

Thừa Thiên Huế: 15 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng hóa đơn may mắn quý III
Bà Ngô Thị Kiều Thư - Phó Giám đốc Sở Tài chính Thừa Thiên Huế, Chủ tịch hội đồng giám sát, bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn cho quý III/2023. Ảnh: Hồng Vân.

Bà Ngô Thị Kiều Thư - Phó Giám đốc Sở Tài chính Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội đồng giám sát đã thực hiện bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn cho quý III và đã tìm ra người trúng giải Nhất trị giá 5 triệu đồng là Nguyễn Thị Hiệp (Di Hiệp) - MST 3300393526 với hóa đơn có ký hiệu 1C23TKT, số 76818, ngày lập 16/8/2023, xuất bởi người bán là Công ty TNHH TM Thái Đông Anh. Chương trình cũng đã tìm ra các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý III/2023 được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế Thừa Thiên Huế; Đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế ngay trong ngày sau khi kết thúc chương trình.

Ngoài ra, để đảm bảo thuận tiện, các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng không thể đến tham dự buổi trao thưởng thì có thể đến cục thuế để nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày 12/12/2023. Quá thời hạn này kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn không còn giá trị nhận thưởng.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đối với toàn bộ HĐĐT có mã của cơ quan thuế, không bao gồm hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Chương trình được tổ chức định kỳ theo quý tại hội trường Cục Thuế Thừa Thiên Huế với tổng giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng mỗi quý: gồm 1 giải Nhất 5 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng; 6 giải Khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng.