Theo Cục Thuế Thừa Thiên Huế, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh, Cục Thuế Thừa Thiên Huế đã khẩn trương chỉ đạo các phòng, chi cục thuế triển khai quyết liệt, nghiêm túc việc thực hiện HĐĐT theo từng lần bán tại các cơ sở kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Thừa Thiên Huế: 37 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán
Tính đến ngày 6/2/2024 đã có 37/51 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán, đạt 73%. Ảnh: TL.

Đồng thời, cục thuế đã tổ chức hội nghị làm việc với 50 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 7 nhà cung cấp giải pháp HĐĐT để thông tin kịp thời các quy định về HĐĐT trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện để đảm bảo theo tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả, tính đến ngày 6/2/2024 đã có 37/51 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán, đạt 73%./.