Theo Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, để tăng cường công tác quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đơn vị đã tổ chức làm việc, đối thoại với các đơn vị kinh doanh xăng dầu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị kinh doanh xăng dầu khi lập HĐĐT; trao đổi các giải pháp lập HĐĐT của các nhà cung cấp giải pháp với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu cũng như bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện để đảm bảo theo tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ...

Thừa Thiên Huế: 99% cửa hàng xăng dầu đã phát hành hóa đơn theo từng lần bán hàng
Đã có 117/118 cửa hàng xăng dầu ở Thừa Thiên Huế phát hành hóa đơn theo từng lần bán hàng. Ảnh: TL.

Bên cạnh đó, cục thuế đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo các cấp đến toàn thể lãnh đạo và công chức các phòng, chi cục thuế để tuyên truyền chủ trương, chính sách quy định pháp luật về HĐĐT đến từng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhằm hiểu rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và cam kết thực hiện phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định.

Cục Thuế Thừa Thiên Huế cho biết, đến ngày 21/03/2024, có 50/51 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán, đạt 98% (gồm 117/118 cửa hàng thực hiện, đạt 99%). Số lượng HĐĐT xuất theo từng lần bán hàng ước tính kể từ ngày khởi tạo hoá đơn theo từng lần bán đến ngày 10/03/2024 là hơn 15 triệu hoá đơn.

Cục Thuế Thừa Thiên Huế cho hay, sẽ chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 không thực hiện đúng quy định về HĐĐT.