ky

Để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19, lễ ký kết được tiến hành trực tuyến dưới sự chứng kiến của Đại sứ Đan Mạch. Ảnh: ĐSQ Đan Mạch.

Các bản ghi nhớ này được ký kết với 4 nhà thầu tại Việt Nam gồm: Tập đoàn CS Wind, Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC (PTSC M&C), Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí miền Nam (Alpha ECC) và Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.

Cung cấp móng cọc và hạ tầng cảng biển hậu cần là hai trong những yếu tố then chốt nhất trong chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi. Việc ký kết các bản ghi nhớ này đã tạo ra một liên minh quan trọng giữa dự án trang điện gió ngoài khơi La Gàn và 4 đơn vị cung ứng tiềm năng có nhiều kinh nghiệm hoạt động phong phú tại Việt Nam. Việc hợp tác này sẽ đóng góp vào những nỗ lực đang diễn ra nhằm nội địa hóa chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi của Việt Nam, cũng như góp phần phát triển năng lực cạnh tranh của các đơn vị cung ứng trong nước trên thị trường quốc tế.

Ông Kim Højlund Christensen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam cho biết: "Một trong những ưu tiên chính trong quan hệ hợp tác lâu dài của chúng tôi với Việt Nam là hỗ trợ Việt Nam phát triển xanh và chuyển đổi xanh trong ngành năng lượng. Việc phát triển các dự án đầu tư nước ngoài như dự án La Gàn sẽ góp phần mở rộng hơn và tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Đan Mạch và Việt Nam trong việc chia sẻ kiến thức và nâng cao năng lực cho các chuyên gia và lao động trong ngành, đặc biệt là trong chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi".

Theo một nghiên cứu đánh giá tác động kinh tế do các chuyên gia quốc tế từ BVG Associates (chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới) thực hiện, dự án trang trại điện gió ngoài khơi La Gàn 3,5GW sẽ đóng góp hơn 4,4 tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam trong suốt thời gian thực hiện dự án. Dự án dự kiến sẽ tạo ra hơn 45.000 việc làm toàn thời gian (FTE) cho các lao động trong nước tại Việt Nam, trong đó 1 đơn vị FTE tương đương với 1 người làm việc toàn thời gian trong thời gian 1 năm. Tổng tỷ lệ nội địa hóa ước tính chiếm khoảng 45% trong toàn bộ chuỗi cung ứng của dự án.

Kể từ khi ký kết biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Bình Thuận vào tháng 07/2020, dự án trang trại điện gió ngoài khơi La Gàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị cung ứng và cung cấp dịch vụ tích cực triển khai các hoạt động phát triển dự án. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động hết công suất, dự án dự kiến sẽ cung cấp năng lượng cho hơn 7 triệu hộ gia đình Việt Nam mỗi năm và giúp giảm thiểu 130 triệu tấn khí thải CO2 trong suốt vòng đời dự án.

Mai Lâm