Từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý về sở hữu trí tuệ

Trong thời đại hội nhập toàn diện như hiện nay, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tạo dựng được một hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ mạnh, góp phần hoàn thiện chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là một đòi hỏi bắt buộc trong quá trình hội nhập kinh tế.

Thúc đẩy sở hữu trí tuệ giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị sản phẩm
Thúc đẩy sở hữu trí tuệ giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị sản phẩm. Ảnh: TL.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tài sản hữu hình của doanh nghiệp chỉ chiếm khoảng 1/4 tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là, giá trị tài sản vô hình hay giá trị thương hiệu chiếm đến 3/4 tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp.

Theo ông Trần Lê Hồng, tài sản trí tuệ của một doanh nghiệp gồm 3 phần: Tiền vốn, tài sản hữu hình (nhà xưởng, trang thiết bị…) và tài sản vô hình. Theo đó, tài sản vô hình chính là tài sản trí tuệ, uy tín, danh tiếng của doanh nghiệp để khẳng định được vị thế trên thị trường. Tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp có thể kể đến: Thương hiệu, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, các giải pháp kỹ thuật, đổi mới công nghệ hay công nghệ mới ứng dụng trong sản phẩm...

Vì vậy, việc tạo lập và phát triển các quyền sở hữu trí tuệ sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng, đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Nếu bỏ qua hoặc không đầu tư đúng mức thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ đánh mất lợi thế cạnh tranh.

Ông Trần Lê Hồng - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho rằng, vấn đề sở hữu trí tuệ hiện mang tính "sống còn" đối với doanh nghiệp và là tài sản của doanh nghiệp.

Do vậy, doanh nghiệp cần nhận thức rõ về quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp không tạo ra quyền sở hữu trí tuệ, không thúc đẩy sở hữu trí tuệ trong kinh doanh thì không thể tồn tại và phát triển bền vững cũng như không thể khẳng định được vị thế trên thị trường.

Theo ông Hồng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đã "phá vỡ" các mô hình hoạt động và kinh doanh cũ của doanh nghiệp. Thay vào đó là việc ứng dụng những công nghệ mới hay buộc doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ. Sự thay đổi mô hình kinh doanh do chuyển đổi số sẽ tạo ra hiệu quả theo cấp số nhân cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã tận dụng được những lợi thế để vươn cao, vươn xa trong nền kinh tế thị trường mở hiện nay.

Nhận thức được vai trò của sở hữu trí tuệ, thời gian qua, Cục Sở hữu trí tuệ đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý về sở hữu trí tuệ và hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp trong việc sở hữu tài sản trí tuệ.

Điển hình, thông qua Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, đến nay cả nước có hơn 500 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc thù của địa phương được hỗ trợ, trong đó 21 sản phẩm được hỗ trợ từ chương trình của Trung ương, 271 sản phẩm được hỗ trợ từ chương trình của các địa phương và hơn 200 sản phẩm được hỗ trợ từ các nguồn kinh phí khác và xã hội hóa...

Chiến lược kinh doanh phải gắn với sở hữu trí tuệ

Để xây dựng một chiến lược kinh doanh phù hợp, ông Hồng cho biết, chiến lược kinh doanh này phải gắn với sở hữu trí tuệ bởi đó chính là tài sản để doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp đều phải huy động các nguồn lực, nghiên cứu, sáng tạo ra hoặc sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ (hoạt động sáng tạo, bảo hộ, quản lý, thực thi quyền sở hữu trí tuệ...) để sở hữu trí tuệ thực sự trở thành một loại tài sản đặc biệt góp phần nâng cao giá trị và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp, loại tài sản này cần phải được quản lý và sử dụng có chiến lược.

Doanh nghiệp nào ý thức và đánh giá đúng giá trị sở hữu trí tuệ là tài sản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó có bước đi vững chắc.

Thúc đẩy sở hữu trí tuệ giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị sản phẩm
Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: TL.

Các chuyên gia cho rằng, sở hữu trí tuệ là chìa khóa để doanh nghiệp tạo động lực đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ số, đổi mới sáng tạo diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, doanh nghiệp đã đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các công nghệ mới phù hợp với xu hướng thị trường, tiếp nhận các thành tựu kỹ thuật có sẵn thông qua chuyển giao công nghệ để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, tạo đà và bứt phá nhanh hơn.

Cùng với việc thúc đẩy sở hữu trí tuệ trong kinh doanh để khẳng định vị thế doanh nghiệp, nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp là một trong những nhân tố quan trọng quyết định việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh cùng với chiến lược sở hữu tài sản trí tuệ.

Lãnh đạo doanh nghiệp phải định hướng, xác định chiến lược và nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh để phát triển giá trị tài sản doanh nghiệp thông qua thúc đẩy tài sản sở hữu trí tuệ.

Trước thực tế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Cục Sở hữu trí tuệ đã tăng cường năng lực của hệ thống sở hữu trí tuệ, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình sáng tạo, hình thành, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.