Trong thời gian vừa qua tại một số website, đường link có quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm, quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Thực phẩm viên ngậm ho La Hán Quả Tana vi phạm quảng cáo
Thực phẩm viên ngậm ho La Hán Quả Tana vi phạm quảng cáo

Cụ thể, tại đường link: https://nhathuocduclan.vn/la-han-qua-tana-khong-duong-hop-24-vien/ ; https://nhathuocduclan.vn/la-han-qua-tana-hop-24-vien-ngam/ quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên ngậm ho La Hán Quả Tana và viên ngậm ho La Hán Quả Tana không đường, nội dung quảng cáo không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp.

Hiện Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo vi phạm tại đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm trên vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế./.