Các doanh nghiệp tiếp tục được đề xuất giảm nhiều loại thuế

Các doanh nghiệp tiếp tục được đề xuất giảm nhiều loại thuế để có thể vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tính chung các giải pháp thực hiện từ đầu năm 2021 và giải pháp đang chuẩn bị đề xuất thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân năm 2021 là khoảng 138 nghìn tỷ đồng.

Dự kiến sẽ giảm mạnh, từ 30 - 50% nhiều loại thuế

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021, trong đó cho phép trong thời gian Quốc hội không họp, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn trước khi thực hiện. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước khi thực hiện.

Theo Bộ Tài chính, để có cơ sở thực hiện và kịp thời triển khai các giải pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, việc nghiên cứu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp thu ngân sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 là phù hợp.

Ông Nguyễn Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, việc ban hành các giải pháp hỗ trợ cần đạt được các mục tiêu, yêu cầu. Trong đó, sẽ đảm bảo các chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng, trúng đối tượng nhằm giúp doanh nghiệp, người dân ứng phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; đồng thời phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của ngân sách nhà nước. Ngoài ra, chính sách mới cũng phải thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật về thuế; đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện.

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, nội dung dự thảo nghị quyết đang được xây dựng nhằm thực hiện 4 giải pháp, cụ thể: giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020; giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV/2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế; giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ; miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 (2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020.

Các gói hỗ trợ lên đến 138 nghìn tỷ đồng

Ngoài ra các giải pháp về giảm thuế nêu trên, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp giảm tiền thuê đất cho năm 2021.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc thực hiện các giải pháp đề xuất tại dự thảo nghị quyết có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20 nghìn tỷ đồng. Tính chung các giải pháp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính thực hiện từ đầu năm 2021 và các giải pháp đề xuất bổ sung nêu trên thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân năm 2021 là khoảng 138 nghìn tỷ đồng, trong đó: gói gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã ban hành khoảng 118 nghìn tỷ đồng.

Đồ họa: Hồng Vân
Đồ họa: Hồng Vân

Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Nguyễn Quốc Hưng cho biết, số tiền thuế, tiền thuê đất, tiền chậm nộp được hỗ trợ có gây áp lực lên cân đối ngân sách nhà nước, nhưng sẽ có tác động lớn thể hiện sự đồng hành, quan tâm của nhà nước và góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Từ gói hỗ trợ này, doanh nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước trong và sau dịch bệnh, thúc đẩy tăng trưởng.

Trên thực tế, ngay từ thời gian đầu xảy ra dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế - xã hội trong nước, Bộ Tài chính đã theo dõi sát diễn biến thực tế, trên cơ sở rà soát hệ thống pháp luật và điều kiện của ngân sách để kịp thời đề xuất và thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Trong năm 2020, Bộ Tài chính đề xuất với cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ về gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất; miễn, giảm các khoản phí, lệ phí. Theo đó, tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm năm 2020 là khoảng 129 nghìn tỷ đồng (trong đó số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 97,5 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn, giảm là hơn 31,5 nghìn tỷ đồng).

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Minh Anh