Đã tạm ứng 6 tỷ đồng bảo hiểm Tại văn bản này Bộ Tài chính cho biết, trung tuần tháng 7 vừa qua, công ty bảo hiểm PVI đã trao trước số tiền tạm ứng bồi thường bảo hiểm là 6 tỷ đồng (tương đương 300.000 USD) cho Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa. Đồng thời, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao số tiền 30,350 tỷ đồng cho Formosa Hà Tĩnh để hỗ trợ việc khắc phục một phần khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Đến nay, Formosa Hà Tĩnh và các DN nhà thầu bị thiệt hại vẫn chưa cung cấp thêm được hồ sơ liên quan đến giá trị tài sản thiệt hại cần bồi thường và cũng chưa có công văn gửi Bộ Tài chính, công ty bảo hiểm PVI xác nhận về số tiền cần tạm ứng bồi thường bảo hiểm và các thông tin cần thiết có liên quan đến việc chuyển tiền (số tài khoản, tên doanh nghiệp và số tiền cụ thể cho từng doanh nghiệp bị thiệt hại), nên công ty bảo hiểm vẫn chưa thể tiến hành tạm ứng tiếp tiền bồi thường bảo hiểm. Bảo hiểm PVI trao tiền tạm ứng bồi thường thiệt hại cho đại diện tại KCN Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Hồng Chi Trước đó từ đầu tháng 7, Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng công ty Bảo hiểm PVI phối hợp với các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh, Công ty TNHH gang thép Formosa Hà Tĩnh và các DN có liên quan ở Khu kinh tế Vũng Áng khẩn trương công tác giám định thiệt hại, thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan xác định giá trị tài sản bị thiệt hại thực tế... để nhanh chóng xem xét, tạm ứng bồi thường giải quyết bồi thường bảo hiểm đối với thiệt hại được xác định thuộc phạm vi bảo hiểm. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các DN sớm hoàn tất hồ sơ đánh giá thiệt hại cụ thể của Dự án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án hỗ trợ tổng thể theo đúng kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ. Thông quan nhanh máy móc thiết bị phục vụ nhà máy thép Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ giúp DN đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy thép, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục nhận hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị theo phương thức tiếp nhận trước, thông quan kịp thời, kiểm tra sau. Theo đó, đối với số máy móc, thiết bị Công ty Formosa đã đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, đề nghị Cục Hải quan Hà Tĩnh thực hiện thông quan kịp thời, kiểm tra sau. Đối với số máy móc, thiết bị Công ty Formosa nhập khẩu tại Cục Hải quan Hà Tĩnh chưa đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, để đảm bảo tiến độ của dự án, đề nghị Cục Hải quan Hà Tĩnh tiếp nhận trước danh mục sơ lược hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo hệ thống, tổ hợp, hạng mục (chưa yêu cầu Công ty phải chi tiết, cụ thể từng loại máy móc, thiết bị). Trên cơ sở kê khai hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu của DN, thực hiện thông quan kịp thời theo quy định lô hàng máy móc, thiết bị nhập khẩu, việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và việc trừ lùi danh mục được thực hiện sau khi hàng hóa được thông quan. Các chính sách trên phải thỏa mãn điều kiện tại thời điểm nhập khẩu, Công ty phải kê khai đầy đủ, chính xác, số lượng, tên cụ thể hàng hóa thực nhập; Tự xác định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hàng hóa nhập khẩu đã kê khai thuộc đối tượng miễn thuế, số tiền thuế được miễn và các nội dung kê khai khác theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi hàng hóa đã được thông quan, công ty phải nộp hồ sơ đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế với cơ quan Hải quan; chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp giữa hồ sơ danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đăng ký với cơ quan hải quan với máy móc, thiết bị thực tế nhập khẩu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế Công ty có trách nhiệm tổng hợp các tờ khai đã nhập khẩu để cơ quan hải quan kiểm tra và trừ lùi vào danh mục hàng hóa miễn thuế đã đăng ký. Cục Hải quan Hà Tĩnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Công ty thực hiện việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định. Trường hợp Công ty nhập khẩu, sử dụng hàng hóa không đúng mục đích miễn thuế thì ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định còn bị xử lý theo quy định của pháp luật./. Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh theo Giấy chứng nhận đầu tư số 28202300001 do Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng - tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 12/6/2008 được miễn thuế nhập khẩu trong suốt thời hạn thực hiện dự án đối với than, quặng sắt và một số nguyên vật liệu, vật tư cần thiết khác trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu phục vụ dự án Khu liên hợp gang thép. Thủ tục, hồ sơ miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). Đối với một số nội dung liên quan đến thực hiện ghi thu ngân sách đồng thời ghi chi hoàn thuế đối với thuế GTGT của máy móc, trang thiết bị hình thành tài sản cố định của dự án đầu tư được nhập khẩu của Công ty Formosa, và việc hạch toán trừ khoản kinh phí ứng trước (80 triệu USD) vào các khoản thuế, chi phí và tiền nước phải nộp đề nghị thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

N.P