Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch VVA cho biết, trong nhiệm kỳ III (2018 - 2022), hoạt động của VVA gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra khiến nhu cầu thẩm định giá giảm sút, thị trường thẩm định giá (TĐG) kém sôi động, đã tác động đến hoạt động của doanh nghiệp TĐG và thẩm định viên về giá.

Tiếp tục xây dựng Hội Thẩm định giá trở thành “cánh tay nối dài” của Bộ Tài chính
Ông Nguyễn Tiến Thỏa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, VVA đã tuân thủ tốt các quy định của điều lệ hội và hoàn thành nhiệm vụ Bộ Tài chính giao; tiếp tục khẳng định và nâng cao được vị thế, uy tín của hội nghề nghiệp trong lĩnh vực giá và thẩm định giá.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ IV (2023 - 2027), ông Nguyễn Tiến Thỏa nhấn mạnh, VVA xác định tiếp tục xây dựng hội trở thành “cánh tay nối dài” của Bộ Tài chính trong quản lý hoạt động TĐG và là cầu nối thiết thực có hiệu quả giữa doanh nghiệp TĐG, thẩm định viên về giá với cơ quan quản lý nhà nước và ngược lại.

Theo đó, để đạt được mục tiêu trên, ông Nguyễn Tiến Thỏa cho biết, trong nhiệm kỳ tới, VVA sẽ đề ra những phương hướng cụ thể như: Tiếp tục tham mưu tư vấn phản biện chính sách về kinh tế, tài chính, giá cả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; cùng với cơ quan Nhà nước tiếp tục xây dựng hoàn thiện môi trường pháp lý về thẩm định giá; tổ chức liên kết, đoàn kết hội viên, bảo vệ lợi ích cho hội viên và hỗ trợ hoạt động nghề nghiệp của các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá; tổ chức tốt các công tác truyền thông, công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá…

Tiếp tục xây dựng Hội Thẩm định giá trở thành “cánh tay nối dài” của Bộ Tài chính

Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023 - 2027). Ảnh: CTV

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính, ông Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giá đã ghi nhận nỗ lực, đóng góp của VVA trong thời gian qua và cho biết trong thời gian tới, nhiệm vụ mà Bộ Tài chính đặt ra là phải tiếp tục xây dựng, tổ chức quản lý hoạt động thẩm định giá với chất lượng và hiệu quả cao hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Để đạt được mục tiêu trên, ông Nguyễn Minh Tiến đề nghị VVA quan tâm hơn nữa đến một số vấn đề trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tập hợp trí tuệ của toàn Hội phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện, hướng dẫn thi hành triển khai thực hiện Luật Giá, các văn bản hướng dẫn Luật Giá (sửa đổi) và hệ thống các Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam.

Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính thường xuyên kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá, kiểm soát tình trạng cạnh tranh không lành mạnh về thẩm định giá; đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về thẩm định giá; tuyên truyền chủ trương, chính sách, cơ chế điều hành giá và thẩm định giá của Nhà nước.

Ông Nguyễn Minh Tiến đề nghị, VVA tiếp tục nỗ lực xây dựng phát triển vững mạnh, luôn luôn xứng đáng là “cánh tay nối dài” của Bộ Tài chính trong việc quản lý, theo dõi lĩnh vực thẩm định giá có hiệu quả hơn.