Sửa Luật Đất đai phải bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người sử dụng đất Sửa Luật Đất đai: Phải xác định rõ giá trị của đất Sớm sửa Luật Đất đai để cải thiện hệ thống phân bổ nguồn lực Quy hoạch sử dụng đất còn nhiều vướng mắc
Tiếp tục xin lùi thời hạn sửa Luật Đất đai
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

Theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày, Chính phủ đề nghị đưa 15 dự án luật vào Chương trình năm 2023.

Lần thứ tư lùi thời hạn sửa Luật Đất đai

Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 5, dự kiến trình Quốc hội thông qua 9 dự án, là các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

Trình Quốc hội cho ý kiến 4 dự án gồm: Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Phát triển công nghiệp.

Tại Kỳ họp thứ 6, trình Quốc hội thông qua 4 dự án đã cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5. Đồng thời trình cho ý kiến 2 dự án: Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Về đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2022, Chính phủ đề nghị điều chỉnh 15 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết. Trong đó, tại Kỳ họp thứ 3, đề nghị bổ sung vào Chương trình 3 dự án, dự thảo để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua theo quy trình 1 kỳ họp, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Đề nghị bổ sung vào Chương trình cho ý kiến 3 dự án, gồm: Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đặc biệt, Chính phủ tiếp tục đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến sau thời điểm trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án Luật.

Tại Kỳ họp thứ 4, đề nghị bổ sung dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình 1 kỳ họp.

Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến đối với 8 dự án, gồm: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

Tiếp tục xin lùi thời hạn sửa Luật Đất đai
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản thông báo ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chưa xem xét việc bổ sung dự án Luật này vào Chương trình năm 2022 để tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

Về đề nghị bổ sung 3 dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Ủy ban Pháp luật cho biết đây là 3 dự án đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020), tuy nhiên, chưa được Quốc hội xem xét, thông qua. Do đó, đề nghị Chính phủ báo cáo kết quả nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 và chỉ đạo các cơ quan có liên quan báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình xem xét, quyết định việc bổ sung vào Chương trình.

Đối với đề nghị lùi thời điểm trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng đây là dự án Luật rất cấp thiết, cần phải ban hành sớm và đã được đưa vào Chương trình từ Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2019), sau đó phải điều chỉnh nhiều lần, lần này là đề nghị điều chỉnh lần thứ tư.

Lý do của Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình là đợi Hội nghị Trung ương 5 xem xét tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW không phải là vấn đề mới, khi Quốc hội xem xét đưa dự án vào Chương trình cũng đã cân nhắc vấn đề này. Do đó, các cơ quan của Quốc hội đề nghị chỉ nên lùi 1 kỳ để trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 4 và vẫn xem xét, thông qua theo quy trình tại 3 kỳ họp như Quốc hội đã quyết định.

Sớm sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đấu giá

Cơ bản đồng tình với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2021 là năm đầu của nhiệm kỳ, chuyển giao hai nhiệm kỳ và năm đầu tiên các cơ quan đã có rất nhiều nỗ lực, chất lượng, số lượng công tác xây dựng pháp luật cũng được nâng lên.

Về các dự án cụ thể, Chủ tịch Quốc hội nhất trí với việc chưa bổ sung vào chương trình năm 2022 dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi). Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho rằng chỉ lùi lại một kỳ họp. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị gấp rút nghiên cứu thêm về việc sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đấu giá.

Nhấn mạnh việc sửa Luật Các tổ chức tín dụng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ một lần nữa khẳng định sẽ không có luật xử lý nợ xấu, chỉ cho phép kéo dài Nghị quyết 42 đến hết năm 2023. “Sau thời điểm này nếu không sửa đổi Luật Các Tổ chức tín dụng thì sẽ đình chỉ hiệu lực của Nghị quyết 42 và không sửa đổi bổ sung nghị quyết 42” - Chủ tịch nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, UBTVQH đã thảo luận kỹ vấn đề này, đồng thời việc này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế: "Kinh nghiệm quốc tế họ cũng thế. Chúng tôi cũng khảo sát, nghiên cứu rồi chứ không phải lạ lẫm gì chuyện này. Như Công ty quản lý tài sản VAMC tồn tại ở các nước chỉ 3 đến 5 năm, hết sứ mệnh lịch sử là thôi. Tình huống đặc biệt mới có loại đó. Chúng ta không xây dựng Luật Nợ xấu thì có nghị quyết xử lý nợ xấu, sau phải trở lại những điều kiện bình thường" - Chủ tịch nêu rõ.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, UBTVQH đồng ý trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 4 theo quy trình một kỳ họp dự án Luật Phòng, chống rửa tiền. Nhất trí trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 các dự án: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

UBTVQH nhất trí lùi thời hạn trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) một kỳ họp, từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4 và xem xét vào kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6. Chưa bổ sung dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) vào chương trình năm 2022.