Chủ đề Hội nghị và Triển lãm công nghệ của năm nay được Tổ chức Hải quan có tên “Biên giới kỹ thuật số: Cơ quan hải quan nắm bắt đổi mới với các đối tác truyền thống và đối tác mới”.

Chủ đề này được đặt ra với mục đích kêu gọi các cơ quan hải quan thành viên rà soát, đánh giá lại chiến lược quan hệ đối tác, bằng cách đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác vốn có và tìm kiếm các đối tác mới trong bối cảnh toàn cầu liên tục thay đổi, phát triển theo thời gian.

Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan chụp ảnh lưu niệm cùng các đại diện của WCO.
Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan cùng các đại diện của WCO tại Hội nghị và Triển lãm Công nghệ năm 2023 do Việt Nam đăng cai.

Hội nghị Công nghệ WCO 2024 nhằm mục đích tìm hiểu cách cộng đồng hải quan toàn cầu có thể áp dụng cách tiếp cận với tư duy tiến bộ để thực hiện sứ mệnh là đảm bảo thuận lợi hóa thương mại, đảm bảo an ninh biên giới và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu và triển khai các giải pháp đổi mới được bổ sung bởi sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Nhiều chủ đề liên quan đến công nghệ sẽ được thảo luận trong sự kiện kéo dài 3 ngày với trọng tâm đặc biệt là đổi mới công nghệ áp dụng theo các phương thức vận tải khác nhau cũng như tiềm năng do công nghệ tiên tiến và phân tích dữ liệu mang lại.

Như các năm trước đây, triển lãm công nghệ diễn ra song song, là cơ hội để kết nối và nhận thông tin chi tiết hơn về các giải pháp công nghệ mới nhất hiện có trên thị trường. Qua đó một lần nữa khẳng định vai trò của công nghệ dẫn dắt sự phát triển của các cơ quan hải quan, cơ quan quản lý biên giới trong nhiều thập kỷ tới.

Hội nghị và Triển lãm công nghệ WCO 2024 là nơi quy tụ các cơ quan, tổ chức quan trọng liên quan, từ các cơ quan hải quan và các cơ quan quản lý biên giới khác, từ các hãng công nghệ, nhà cung cấp giải pháp công nghệ, các chuyên gia công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp rộng lớn hơn, các tổ chức quốc tế liên quan, các đối tác phát triển, các cơ quan nghiên cứu và các bên khác tham gia vào tiến trình thương mại quốc tế.

Trước đó trong năm 2023, từ ngày 10 đến 12/10/2023, Hải quan Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị và Triển lãm công nghệ của WCO với chủ đề “Đón đầu kỷ nguyên số: Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới và nuôi dưỡng thế hệ hải quan kế cận chuyên nghiệp”.