Theo đó, tham gia Vòng chung kết Sáng kiến ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) Việt Nam 2023 có 10 doanh nghiệp, gồm: Công ty CP Việt Nam Food, Công ty CP Sản xuất và xuất khẩu quế hồi Việt Nam, Công ty CP HHP Global, Công ty TNHH Hiệp Thành, Công ty TNHH Thảo dược Tây Nguyên, Công ty TNHH Trà Vinh Farm, Công ty TNHH Pun Coffee, Công ty TNHH Cricket One, Công ty TNHH Greenjoy, Hợp tác xã nông nghiệp Tà Đảnh.

Trong vòng chung kết, các doanh nghiệp này đã trình bày trước Hội đồng đánh giá Sáng kiến ESG Việt Nam 2023 về các đề xuất, sáng kiến mô hình kinh doanh bền vững, kinh doanh bao trùm hoặc kinh tế tuần hoàn. Dựa trên các tiêu chí của Sáng kiến ESG Việt Nam 2023, hội đồng đánh giá sẽ chọn lựa 3 doanh nghiệp giành chiến thắng cuối cùng và sẽ chính thức công bố trong tháng 10/2023.

Tổ chức Vòng chung kết Sáng kiến ESG Việt Nam 2023 để chọn 3 doanh nghiệp chiến thắng
Hội đồng đánh giá Sáng kiến ESG Việt Nam 2023 làm việc tại Vòng chung kết Sáng kiến ESG Việt Nam 2023.

Sau một tháng mở đăng ký (15/3 - 16/4/2023), Sáng kiến ESG Việt Nam 2023 đã nhận được 144 hồ sơ đăng ký từ các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và hộ kinh doanh đáp ứng các tiêu chí. Đầu tháng 6/2023, Top 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất vào vòng chung kết đã được công bố rộng rãi. Sau đó, các doanh nghiệp này đã được Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC) đào tạo và tư vấn chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực và hiểu biết về ESG, kinh tế tuần hoàn và kinh doanh bao trùm cho các doanh nghiệp này, giúp họ điều chỉnh và hoàn thiện mô hình kinh doanh có lồng ghép các yếu tổ ESG cũng như xây dựng và hoàn thiện kế hoạch triển khai ESG tại doanh nghiệp của mình để trình bày trước hội đồng đánh giá ở vòng chung kết./.

Sáng kiến ESG Việt Nam 2023 là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững trong khuôn khổ hợp tác giữa USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là một trong những nỗ lực góp phần thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm trong khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam.

Sáng kiến này kỳ vọng sẽ thúc đẩy đầu tư cho bền vững trong doanh nghiệp tư nhân, qua đó góp phần tăng cường sức cạnh tranh, đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu. Mục tiêu là đến năm 2025, sáng kiến này sẽ cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật ESG cho 300 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình, trong đó 10 doanh sẽ nhận được các hỗ trợ bổ sung để thí điểm, triển khai hoặc mở rộng các mô hình kinh doanh ESG sáng tạo.