Cụ thể, tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, GDA dự kiến trả cổ tức tối đa 30%. Trong đó 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2025. Sang năm 2024, mức cổ tức dự kiến tối đa vẫn là 30%. Trong đó, 10% là cổ tức tiền mặt, 20% là cổ phiếu. Thời gian chi trả dự kiến từ 2025 đến năm 2026.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, GDA đặt kế hoạch kinh doanh với tổng sản lượng 780.000 tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ, tổng doanh thu 18.000 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng 5,6% so với thực hiện trong năm 2023.

Trong năm 2023, GDA ghi nhận doanh thu 17.435 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 284 tỷ đồng, vượt 42% so với kế hoạch lãi 200 tỷ đồng trong năm 2023.

Với tình hình diễn biến thị trường năm 2024, GDA nhận định, năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn và thách thức đối với kinh tế nói chung và ngành thép nói riêng. Công ty đặt mục tiêu duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tận dụng những lợi thế về sản phẩm, chất lượng, thị phần và hệ thống mạng lưới phân phối để tối đa hoá hiệu quả kinh doanh.

Tôn Đông Á dự kiến trả cổ tức tối đa 30%, cổ phiếu tăng mạnh trên sàn chứng khoán
Cổ phiếu GDA trên sàn chứng khoán từ cuối tháng 4 đến nay tăng hơn 40%. Ảnh: CafeF.

Bên cạnh đó, GDA sẽ tiếp tục xúc tiến với các khách hàng hiện tại, đặc biệt là các đối tác lớn ở Việt Nam, Mỹ và châu Âu. GDA có nhiều lợi thế cạnh tranh và thương hiệu để tăng cường phát triển chiến lược phân phối và tiếp cận các thị trường tiềm năng và mở rộng thị phần trong nước và quốc tế.

Về kế hoạch huy động vốn, GDA dự kiến trình cổ đông phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ tối đa từ 20% đến 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, triển khai trong năm 2025-2026, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian phù hợp.

Trong đó, số tiền huy động từ cổ đông, GDA sẽ sử dụng để đầu tư mới và/hoặc bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, GDA cũng trình cổ đông đăng ký phát hành trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi với giá trị tối đa 500 tỷ đồng.

Về kế hoạch mở rộng, trong năm nay, GDA sẽ tiếp tục triển khai đầu tư dự án nhà máy sản xuất các sản phẩm sau thép. Mục đích là để tăng công suất sản xuất thép lá mạ thêm 1,2 triệu tấn/năm, nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 2 triệu tấn, với sản phẩm cuối cùng là thép lá mạ cung ứng cho ngành xây dựng, thiết bị gia dụng, ô tô.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 10.000 tỷ đồng cho 4 giai đoạn. Thời gian thực hiện từ 6 đến 8 năm kể từ thời điểm được duyệt Giấy phép đầu tư.

Về diễn biến giá cổ phiếu, trong các phiên giao dịch từ cuối tháng 4 đến tới nay, cổ phiếu GDA có xu hướng tăng từ 21.500 đồng lên đến 33.000 đồng/cổ phiếu. Tính đến kết phiên giao dịch ngày 12/6, cổ phiếu GDA tăng lên mức 33.900 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý I/2024, doanh thu thuần của GDA tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái từ 3.940 tỷ đồng lên 4.100 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và lợi luận sau thuế tăng 37% và 16% so với cùng kỳ lần lượt là 120,2 tỷ đồng và 95,4 tỷ đồng.

Trong năm 2024, GDA cũng hướng đến triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực địa ốc, nông nghiệp với tỷ lệ đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ hoặc/và 10% vốn chủ sở hữu tại từng thời điểm đầu tư. Mục đích của GDA là để đa dạng hoá hoạt động, mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, tăng hiệu quả hoạt động của công ty.